Kontrolní rozpočet stavby

Kontrolní rozpočet stavby se využívá v případě:

    1) zhotovitel stavby vypracuje položkový rozpočet a investor se chce ujistit, zda je vše správně

    2) došlo k neshodám mezi investorem a zhotovitelem (vícepráce, méněpráce, zda položka ve výkazu je či není a mnoho dalšího...)

    3) nástup jiné firmy na již rozpracovanou stavbu (v případě vypovězení smlouvy 1. firmě apod...)

 

Vytvoření kontrolního rozpočtu může být v několika formách:

   1) Porovnání vytvořeného výkazu výměr a projektové dokumentace před začátkem stavby

                 a) kontrola základních položek - počty oken, dveří, druhy materiálů apod...

                 b) detailní kontrola - kontrola všech položek a přepočet výměr

 

    2) Vytvoření vlastního výkazu výměr během stavby - časově velmi náročná forma

 

 

Kontakt

Michal Kubelka

michal.kubelka21@gmail.com

K. H. Borovského 733
Sokolov
35601

778 022 604

Vyhledávání

Stavební kalkulace Michal Kubelka - rozpočty - výkazy výměr

Vytvořte si web zdarma!Webnode