Položkový rozpočet

Jedná se o položkové vyjádření jednotlivých stavebních, řemeslných a montážních prací doplněné jednotkovými cenami za měrnou jednotku těchto prací a dodávek a konečnou cenou za každou konkrétní položku včetně rekapitulace stavebních oddílů, které specifikují jednotlivé druhy prací (například zemní práce, základové kontrukce, svislé konstrukce, apod.) a SOUHRNNÉ CENY DÍLA. 

Položkový rozpočet stavby, stavebních prací tedy představuje výsledný produkt předchozích kroků - nastudování projektové dokumentace nebo vlastního zaměření objektu, zpracování  Výkazu výměr  a doplnění položkového vyjádření jednotlivých stavebních, řemeslných a montážních prací, jednotkovými cenami. Vlastní doplnění jednotkových cen provádíme pomocí cenové základny ÚRS, a.s., nebo na základě   individuál ní kalkulace  .

Položkový rozpočet slouží např. jako podklad k hypotéce či odhadní ceně stavby. Zejména při výběrových řízení.

 

V jaké formě obdržíte položkový rozpočet stavby ? 

Položkový rozpočet obdržíte v tištěné formě (v konkrétních případech doplněný o dokumentaci navržených materiálů a technologií), v elektronické formě na nosiči CD (DVD) ve formátu *.XLS, nebo e-mailem. Vše záleží na předchozí domluvě.

Pokud potřebujete položkový rozpočet k hypotéce, nebo stavíte dům svépomocí a položkový rozpočet vzor potřebujete, tak mě neváhejte kontaktovat.

 

Vzory položkových rozpočtů:

SO 02 - Čerpací stanice minerální vody - Položkový rozpočet

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPS BLOVICE - zvýšení požárního zabezpečení objektu - Položkový rozpočet

Základy 6-ti sil pro skladování granulátu - Položkový výkaz výměr

Kontakt

Michal Kubelka

michal.kubelka21@gmail.com

K. H. Borovského 733
Sokolov
35601

778 022 604

Vyhledávání

Stavební kalkulace Michal Kubelka - rozpočty - výkazy výměr

Vytvořte si web zdarma!Webnode